Het zijn drukke tijden voor het Rode Kruis. De vrijwilligers en medewerkers van het Rode Kruis werken met man en macht om eerste noodhulp te verlenen na orkaan Irma. Wij zijn dan ook blij dat het Rode Kruis ondanks de drukte toch aanwezig is op Business Challenge Rotterdam. Niet alleen vraagt ze daar aandacht voor de hulp aan slachtoffers van orkaan Irma. Ook zal het Rode Kruis een reanimatieworkshop en een AED-training verzorgen.

Over het Rode Kruis

Het Rode Kruis helpt. Bij noodsituaties, rampen en conflicten. Met het grootste vrijwillige hulpverlenersnetwerk ter wereld is het Rode Kruis overal aanwezig. Minder bekend is dat het Rode Kruis ook lokaal zeer actief is. Zo hielpen we bij de ontruiming van een flatgebouw voor 55+’ers in Schiedam en zorgden we voor de opvang van de bewoners. We controleren de woningen van bejaarden op veiligheid en organiseren contact-cirkels voor ouderen en eenzame mensen. Bij bedrijven geven we EHBO-workshops, maar ook aan kinderen tijdens Jeugdvakantieland. Bij evenementen zoals de Rotterdam Marathon, de Parade, CHIO en Skate Inn nemen we de EHBO-voorzieningen voor onze rekening. Hiervoor ervaren wij veel steun, zeker ook van bedrijven. Met het oog op een eventuele structurele samenwerking wisselen wij graag met u van gedachten over uw MVO/CSR-beleid en de mogelijkheden die het Rode Kruis Rotterdam-Rijnmond kan bieden.

Safety First / EHBO workshops voor bedrijven

Het Rode Kruis vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen EHBO kennis hebben. Dit wordt door meer en meer bedrijven ondersteund. Met EHBO kennis ben je niet alleen in staat om je collega’s te helpen in geval van nood. De opgedane kennis kan ook gebruikt worden binnen het gezin, (sport)vereniging en gewoon op straat. Tevens kan het klanten een gerust gevoel geven dat je kunt handelen bij een ongeval of als iemand onwel wordt.